ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΩΝ

 

 

 

Ιήτηρ πάντων, Ασκληπιέ, Δέσποτα Παιάν, θέλγων ανθρώπων πουλαλγέα πήματα νούσων, ηπιόδωρε, κραταιέ, μόλοις κατάγων υγιείαν και παύων νούσους, χαλεπάς κήρας θανάτοιο, αυξιθαλής, επίκουρε απαλεξίκακε, ολβιόμοιρε, Φοίβου Απόλλωνος κρατερόν θάλος αγλαότιμον, εχθρέ νόσων, Υγιείαν έχων σύλλεκτρον αμεμφή, Ελθέ Μάκαρ, σωτήρ, βιοτής τέλος εσθλόν οπάζων.

 

Μετάφραση: Ιατρέ των Πάντων, Ασκληπιέ, Δέσποτα Παιάν, που μαγεύεις τα παθήματα των ανθρώπων από τις νόσους, που προξενούν μεγάλους πόνους, που καταπραύνεις τις βαθιές ασθένειες και τον ολέθριο θάνατο, νέε, που συντελείς στην αύξηση και απομακρύνεις τα κακά, καλότυχε εσύ, ισχυρό βλαστάρι πολύτιμο του Φοίβου Απόλλωνα, εχθρέ των νοσημάτων, που έχεις άμεμπτη σύζυγο την Υγιεία. Έλα μακάριε σωτήρα, δώσε σε εμάς καλό τέλος του βίου.